- วิดีโอแนะนำศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- แนะนำมวนเพชฌฆาต Sycanus sp.

- การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus sp. รายการเวทีชุมชน

- Field day ข้าวโพด