การติดตามสถานการณ์และประเมินผลศัตรูและศัตรูธรรมชาติของศัตรูมันสำปะหลังในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

การศึกษาชนิดของศัตรูและศัตรูธรรมชาติในฟาร์มโค

การพัฒนาการผลิตตัวห้ำไร

การพัฒนากระบวนการผลิตตัวห้ำไร

การพัฒนากระบวนการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogram spp.

เทคนิคการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงหวี่่ขาว

การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชขนาดเล็กในโรงเรือน