เสวนาวิชาการเกษตร เรื่อง การผลิตพืชปลอดภัยด้วยศัตรูธรรมชาติและจัดนิทรรศการ ตัวห้ำตัวเบียน ในงาน“วันเกษตรภาคอิสาน 2558”

วันที่ 31 มกราคม 2558 ผู้เสวนาร่วมกันหาทิศทางขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเดินหน้าต่อไปได้โดยการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน       โดยมีรายละเอียด ดังนี้  เวทีเสวนา : มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 1.เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกดาวเรืองปลอดสารบ้านโกทา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 2 ราย 2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จาก อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 1 ท่าน 3.เจ้าของฟาร์มสตรอเบอร์รี่ปลอดสาร เดอ น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์   และ4.ตัวแทนนักวิจัยจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ 1 ท่าน  โดยมีผู้ดำเนินรายการ คือ รศ.ดร นุชรีย์ ศิริ (ผอ.ศูนย์ชีวินทรีย์ฯ ขอนแก่น) และนายกุลชาติ บูรณะ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) ซักถามแลกเปลี่ยนความรู้และหาแนวทางร่วมกันในทุกภาคส่วน โดยมีผู้มาเที่ยวงานวันเกษตรเข้ามารับชมรับฟังได้ทราบถึงบทบาทของงานเสวนาครั้งนี้    ในการเสวนามีการจัดนิทรรศการ ตัวห้ำตัวเบียน แจกแผ่นพับ และทีมงานศูนย์ชีวินทรีย์ ให้ข้อแนะนำในการใช้ศัตรูธรรมชาติให้ผู้เที่ยวงานวันเกษตรสามารถเข้ามาชม และสอบถามด้วย พร้อมทั้งทางฟาร์มสตรอเบอร์รี่ปลอดสาร เดอ น้ำหนาว นำผลผลิตที่ปลอดสาร อย่างสตรอเบอร์รี่มาจำหน่ายในงานด้วย

ภาพกิจกรรมภายในงานวันที่ 31 ม.ค 58

1

1

1

1

1

1

1

1

1