นำเสนอผลงานทางวิชาการ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 16

วันที่ 26 ม.ค. – 27 ม.ค. 58 เผยแพร่งานทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มีข้อมูลในการนำเสนอผลงานวิชาการ 3 เรื่อง ในภาคบรรยาย ดังนี้ 1.ศัตรูและศัตรูธรรมชาติในมันสำปะหลัง 3 พันธุ์  2.การสำรวจประชากรแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติ และไส้เดือนฝอย ในแปลงมะเขือเปราะ จังหวัดขอนแก่น 3.ความเสียหายที่เกิดจากแมลงศัตรูดาวเรืองและการควบคุมโดยชีววิธี   โดยมี รศ.ดร นุชรีย์ ศิริ ให้เกียรติเป็นประธานในช่วงการนำเสนอ

ภาพกิจกรรมภายในงานตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. – 27 ม.ค. 58  

10968115_926163434069948_127993274_n

10422434_1617301571824184_471480138722412499_n

10940564_1617301535157521_7899846285518488609_n

9012_1617301505157524_5399428731733354618_n

10966483_926163450736613_2076860305_n

10968051_926163447403280_47487931_n

10492184_1617301621824179_5189946125547769516_n

10366220_1617301641824177_6944347472921359284_n

10690055_1617301605157514_8092097744338017383_n