- แมลงศัตรูธรรมชาติ

- มวนเพชฌฆาต

- แมลงช้างปีกใส

- แตนเบียนไข่ Trichogamma

- ด้วงเต่าตัวห้ำ

- ไรตัวห้ำ

- แมลงหางหนีบ

- แมลงเบียนหนอนกระทู้ผัก

- แมลงเบียนศัตรูข้าวโพด